«

»

Sep 29

การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการตัดเย็บ จักรเย็บผ้า การเย็บตะเข็บมือ การเย็บตะเข็บจักร การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การวัดตัว การเลือกผ้า การเตรียมผ้า การสร้างแบบเสื้อฮาวายแขนสั้น การเผื่อตะเข็บและการวางแบบเสื้อฮาวาย การเย็บเสื้อฮาวายตามลำดับขั้นตอน การสร้างแบบกางเกงหลวม การเผื่อตะเข็บการวางแบบตัดกางเกงหลวม การเย็บกางเกงหลวมตามลำดับขั้นตอน การสร้างแบบกระโปรงทรงตรง การเผื่อตะเข็บและการวางแบบตัดกระโปรงทรงตรง การเย็บกระโปรงทรงตรงตามขั้นตอน

โดย อาจารย์วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์ และ ผศ.สุนันท์ จินารักษ์    ติดตามต่อได้ที่นี่

หมายเหตุ ใช้งานได้เฉพาะ Internet Explorer (IE)

2 comments on “การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

  1. vilay_phommavong on said:

    ยากรๅนวิทีส้างแบบเสื้อผ้า

    • Wannachun on said:

      อยากเข้าไปดูในเว็บถึงวิธีการตัดเสื้อค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

HTML tags are not allowed.