Tag Archive: เครื่องจักรเย็บผ้า

Oct 03

เครื่องจักรตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม

ประวัติเครื่องจักรเย็บผ้า ประเภทและชนิดเครื่องจักรเย็บผ้า การใช้จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน หน้าที่และกลไกของจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม การหล่อลื่นและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเย็บผ้า  ปัญหาและการแก้ปัญหาการเย็บของเครืองจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม การปรับการตั้งเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม โดย  อาจารย์สุรเดช  ชูพินิจรอบคอบ    ติดตามต่อได้ที่นี่ หมายเหตุ ใช้งานได้เฉพาะ Internet Explorer (IE)

Page 1 of 11