เม.ย. 21

รายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่าน IC3 Certification

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีและขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านโครงการอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่าน IC3 Certification  >>Click<<

ก.พ. 18

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 Camp สำหรับนักศึกษา

The Internet and Computing Core (IC3) Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับ

โดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules

ก.พ. 18

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน The Internet and Computing Core (IC3) Certificate
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม สอบมาตรฐานโดยจะมีการบรรยาย และ สรุปเนื้อหาในหัวข้อ

  • Computing Fundamentals
  • Key Applications
  • Living Online

ในวันที่ 4 – 7  มีนาคม  25567 ระหว่างเวลา 9:00 – 17:00 น.  ณ ตึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย วิทยากรที่ผ่านการอบรม Train the Trainer

เอกสารการอบรมสามารถ download ได้ทาง  http://www.site.rmutt.ac.th/ic3/?p=149

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

พ.ค. 17

เชิญเข้าอบรมความรู้ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ทบทวนความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน The Internet and Computing Core (IC3) Certificate เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อม สอบมาตรฐานโดยจะมีการบรรยาย และ สรุปเนื้อหาในหัวข้อ

MODULE 1 » Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และSoftware ในหัวข้อหลัก และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

MODULE 2 » Key Applications เป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป คือ Word Processing, Spreadsheet, Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียน และการทำงาน

ในวัน เสาร์และอาทิตย์ที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 9:00-16:30 น.  ณ อาคาร I work

โดย วิทยากรที่ผ่านการอบรม Train the Trainer

เอกสารการอบรมสามารถ download ได้ทาง  http://www.site.rmutt.ac.th/ic3/?p=149

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

พ.ค. 09

เนื้อหาและแนวข้อสอบ IC³ Global Standard 3

หลักสูตร IC³ Global Standard 3 (Windows Vista/Office 2007)

NameSizeHits
NameSizeHits
01-หนังสือความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ IC³GS3 (Windows Vista-Office2007)25.6 MiB5448
02-แผนการสอนหลักสูตร IC³ Global Standard 3316.9 KiB2171
06-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Computing Fundamentals189.8 KiB2049
07-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Key Applications210.3 KiB1679
08-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Living Online227.0 KiB1971

 

หลักสูตร IC³ Global Standard 3 (Windows7/Office2010)

NameSizeHits
NameSizeHits
01-หนังสือความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ IC³GS3 Windows7 Office2010 23.9 MiB5730
02-แผนการสอนหลักสูตร IC³ Global Standard 3 (Windows 7/Office 2010)367.0 KiB5082
06-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Computing Fundamentals189.9 KiB2051
07-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Key Applications210.3 KiB1717
08-คำศัพท์ที่ควรทราบในการสอบ Living Online 227.0 KiB1689

เม.ย. 25

ตัวอย่างข้อสอบ

Computing Fundamental-sample exam

Read the rest of this entry »

เม.ย. 25

ลักษณะการสอบ

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ IC3 Certificate นั้น จะเป็นการทดสอบทั้งแบบปฏิบัติจริง และการทดสอบความรู้ทั่วไป ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน และ ความรู้พื้นฐานที่ผู้สอบควรจะทราบ ซึ่งในการจัดทำข้อสอบและการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานนี้สามารถพิสูจน์ ได้ว่าผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถทักษะนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ได้จริง

วิธีการสอบ

  1. ลักษณะการสอบหลากหลายมีเป็นแบบปฏิบัติ, เลือกถูก-ผิด, จำลองสถานการณ์
  2. โจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย
  3. ใช้เวลาการสอบประมาณ 45 นาที
  4. การสอบใช้ระบบอินเตอร์เน็ต

เม.ย. 23

IC3 Certificate คืออะไร

The Internet and Computing Core (IC3) Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules

  1. Computing Fundamentals
  2. Key Applications
  3. Living Online Read the rest of this entry »
Page 1 of 11